AYUSH Dept. Officers contact Nos:

AYUSH Dept. Officers contact Nos:
Sl.no
Name & designation
Place
Contact No:
State Officers
1.
Mr.G.N. Sreekantaiah IFS Director
Directorate Bangalore
9449847855
2.
Dr. R. Saraswati- D. D.(Ay)
Directorate Bangalore
9449847819
3.
Dr. Shanthakumari-D. D.(H)
Directorate Bangalore
9449847811
4.
Dr. Rafia Begum -D. D (U)
Directorate Bangalore
9449847812
State Prog Officers (Divisionwise )
1.
Dr. Vijayalakshmi – P. O
Bangalore Divn
9449277959
2.
Dr. Laxminarayan Shenoy – P. O
Mysore Divn
9740660963
3.
Dr. Sangamesh. Kalahal – P. O
Gulburga Divn
9480687963
4.
Dr.
Belgaum Divn
Districtwise Officers
Dist Ayush Officers name
Dist. Prog Coordinator name
Dr.Name
Contact No:
Dr.Name
Bangalore Division:-
1.
Bangalore Rural
Savitri.S.C
9449847810
???
2.
Bangalore Urban
—–”———-
Satyamurthy hebbar
9964070619
3.
Kolara
G.Yadrami
9449847817
M BGeetha
9449807942
4.
Mandya
Seetha Lakshmi
9449847822
Krishnaprasad
9980656297
5.
Tumkur
Honnatti
9449847816
Sanjeevmurthy
9900632530
6.
Davanagere
Nagarathna.S.R
9449847829
Vinayak Ambarkar
9448406714
7.
Chitradurga
Dr. Venkataramaiah
9449847814
R N Jeevithesh
9448948663
8.
Shimoga
A.S. Pushpa
9449847813
Pathanjali
9901992607
Mysore Division:-
9.
Mysore,
Anant Bhat
9449847821
???
10.
Chamarajanagar
R.Rachaiah
9449847824
T K Dinesh
9449854801
11.
Hasan
Nanjaraj.C.B
9449847827
Ananth desai
9448185896
12.
Kodagu
Arethimmappa.
9449847823
Timmappa Shettigar
9946753277
13.
Dakshina kannada
Sadashivanand-
9449847825
Devadas
9448255093
14.
Chkkmagalore-
H.M. Kottriah
9449847826
Rajanna
9448658122
15.
Chikkaballapur
Honnatti.D. R
9449847818
Parashivamurthy
9591541360
16.
Udupi
Meenakshi
9449847828
Nagaraj Kavalagi
9008854489
17.
Ramanagar
Shivanand .S.H-
9449847820
Deepak prabhu
9980830132
Belagam Division
18.
Bijapur
Renuka.Y.Theradal
9449847831
R S Patil
9740315202
19.
Bagalkote
9449847830
B G Patil
9481104383
20.
Belagam
Anuradha
9449847815
Shankarling Rabakavi
9448946923
21.
Gadag
Basappa Valikar-
9449847835
MSUppin
9448746345
22.
Dharwad
Kabadi Ganesh
9449847833
M D Totad
9448860682
23.
Haveri
Vandana Galiavar
9449847834
Gurubasvraj Nidgundi
9448004378
24.
Karwara(U.K)
M. Ramachandra
9449847832
Jagadeesh Yazi
9448860682
Gulbarga Division
25.
Gulbarga
Rama Rao
9449847836
Pradeep patil
9611500949
26.
Bidar
Hafiz Ahmed
9449847837
Rudraiah lonimath
9448205564
27.
Raichur
Khalil-ur-raheman
9449847838
Chandrashekar
9448910537
28.
Koppal
Vasanth Rao
9449847840
Sangamesh Kalahal
9480687963
29.
Bellary
Veeranna.G. Patil
9449847839
Kotresh
9448234106
30.
Yadagiri
???
Sajjan
9448651235
Please follow and like us:

AYUSH Dept. Officers contact Nos:

AYUSH  Dept. Officers contact Nos:

Sl.no
Name & designation
Place
Contact No:
  State  Officers
   1.    
 Mr.G.N. Sreekantaiah IFS  Director
Directorate Bangalore
9449847855
2.
 Dr. R. Saraswati-    D. D.(Ay)
Directorate Bangalore
9449847819
3.
 Dr. Shanthakumari-D. D.(H)
Directorate  Bangalore
9449847811
4.
 Dr. Rafia Begum   -D. D (U)
Directorate Bangalore
9449847812
 State Prog  Officers (Divisionwise )
1.
Dr. Vijayalakshmi – P. O
  Bangalore Divn
9449277959
2.
 Dr. Laxminaryan Shenoy – P. O
  Mysore  Divn
9740660963
3.
 Dr. Sangamesh. Kalahal – P. O
  Gulburga Divn
9480687963
4.
 Dr. B.G. Patil – P. O
  Belgaum Divn
9481104383

Dist Ayush Officers  name

                  Dist.name
Dr.Name
Contact No:
     Bangalore Division:-
  1.      
 Bangalore Rural
 Savitri.S.C
9449847810
2.
 Bangalore Urban
—–”———-
3.
 Kolara
 G.Yadrami
9449847817
4.
 Mandya
 Seetha Lakshmi
9449847822
5.
 Tumkur
 Ravi.A.P
9449847816
6.
 Davanagere
 Nagarathna.S.R
9449847829
7.
 Chitradurga
 LakshmiNarasimha
9449847814
8.
 Shimoga
 A.S. Pushpa
9449847813
      Mysore Division:-
9.
 Mysore,
 Anant Bhat
9449847821
10.
 Chamarajanagar
 R.Rachaiah
9449847824
11.
 Hasan
 Nanjaraj.C.B
9449847827
12.
 Kodagu
 Arethimmappa.
9449847823
13.
 Dakshina kannada
 Sadashivanand-
9449847825
14.
 Chkkmagalore-
 H.M. Kottriah
9449847826
15.
Chikkaballapur
 Honnatti.D. R
9449847818
16.
 Udupi
 Meenakshi
9449847828
17.
 Ramanagar
 Shivanand .S.H-
9449847820
     Belagam Division
18.
 Bijapur
 Renuka.Y.Theradal
9449847831
19.
 Bagalkote
 Dasar .M.A
9449847830
20.
 Belagam
 Anuradha
9449847815
21.
 Gadag
 Basappa Valikar-
9449847835
22.
 Dharwad
 Kabadi Ganesh
9449847833
23.
Haveri
 Vandana Galiavar
9449847834
24.
Karwara(U.K)
 M. Ramachandra
9449847832
    Gulbarga Division
25.
 Gulbarga
 Rama Rao
9449847836
26.
 Bidar
 Hafiz Ahmed
9449847837
27.
 Raichur
 Ghousia Kureshi
9449847838
28.
 Koppal
 Vasanth Rao
9449847840
29.
 Bellary
 Veeranna.G. Patil
9449847839
30.
Yadagiri
???Dist. Prog  Coordinators name

            Dist.Name
 Dr.Name
Contact No:
     Bangalore Division:-

  1.      
 Bangalore Rural
???

2.
 Bangalore Urban
Satyamurthy hebbar
9964070619
3.
 Kolara
M BGeetha
9449807942
4.
 Mandya
Krishnaprasad
9980656297
5.
 Tumkur
Sanjeevmurthy
9900632530
6.
 Davanagere
Vinayak Ambarkar
9448406714
7.
 Chitradurga
R N Jeevithesh
9448948663
8.
 Shimoga
Pathanjali
9901992607
      Mysore Division:-

9.
 Mysore,
???

10.
 Chamarajanagar
T K Dinesh
9449854801
11.
 Hasan
Ananth desai
9448185896
12.
 Kodagu
Timmappa Shettigar
9946753277
13.
 Dakshina kannada
Devadas
9448255093
14.
 Chkkmagalore-
Rajanna
9448658122
15.
Chikkaballapur
Parashivamurthy
9591541360
16.
 Udupi
Nagaraj Kavalagi
9008854489
17.
 Ramanagar
Deepak prabhu
9980830132
     Belagam Division

18.
 Bijapur
R S Patil
9740315202
19.
 Bagalkote
B G Patil
9481104383
20.
 Belagam
Shankarling Rabakavi
9448946923
21.
 Gadag
MSUppin
9448746345
22.
 Dharwad
M D Totad
9448860682
23.
Haveri
Gurubasvraj Nidgundi
9448004378
24.
Karwara(U.K)
Jagadeesh Yazi
9448860682
    Gulbarga Division

25.
 Gulbarga
Pradeep patil
9611500949
26.
 Bidar
Rudraiah lonimath
9448205564
27.
 Raichur
Chandrashekar
9448910537
28.
 Koppal
Sangamesh Kalahal
9480687963
29.
 Bellary
Kotresh
9448234106
30.
Yadagiri
Sajjan
9448651235


Please follow and like us: