Members of KGAMOA in WACSl No.

Drs Name

Contact No.

District

1

Udaykumar Joshi

9481079320

Tumkur

2

Ravi S K

9448416787

Tumkur

3

Hemaraj Heggade

9845436439

Tumkur

4

Naveenkumar S J

8722670607

Tumkur

5

Guruprasad P A

9448174196

Tumkur

6

Sajjan K G

9844379738

Tumkur

7

Komala

9945620309

B’lore

8

Shivanna A

9535684810

Hassan

9

Siddesh U

9731366055

Davangere

10

Shankargouda

9448728930

Davanagere

11

Chandrakanth N

9449361108

Chikkmagalur

12

Shuhubuddin

9740378191

B’lore

13

Basavaraj D

9448220378

Raichur

14

Talikoti V R

9448159509

Bagalkot

15

Athani V R

9449438339

Bagalkot

16

Shailendra

9448743624

Chikmglur

17

Suma B R

9742066516

Mandya

18

Desai V B

9845140424

Gulbarga

19

Panduranga P K

9448773291

Mysore

20

Rangappa H

9448533569

Kolara

21

Kamalakar

9481286324

Dharwad

22

Bharathi D

9845643372

B’lore

23

Ratnashekar

9686580753

Chikmglur

24

Arun kumar

9448241245

Hassan

25

Shrinivas nayak

9448780700

Chikmglur

26

Chandrashekar B Jambagi

9448407888

Davanagere

27

Koradanyamath M S

9448868593

Chikmaglur

28

Dyavanagoudar B H

9448567574

Davanagere

29

Shivanagoudar B S

9448821683

Dharawad

30

Virupaksha S

9449062872

Ckm

31

Ravindra

9449681130

Ckm

32

Parashuram

9448334218

Ckm

33

Somashekar Rathod

944833434

Ckm

34

Vittal Naik


Hassan

35

Laxman Mane

9902020490

Ckm

36

Dhananjaya K

9448500082

Hassan

37

Krishna Prasad

9481925959

Hassan

38

Ravindra G S

9448427256

Hassan

39

Lalitha D

9448348138

B’lore

40

Fathima Banu

9481783993

B’lore

41

Devadas

9448255093

Mangalur

42

Srinivas K

9902560319

Gulbarga

43

Rajaput B V

9448631570

Dharwad

44

Sujatha B Patil

8050193425

Gulbarga

45

Kumar sagar

9901347011

Shivamogga

46

Sudhir Kulageri

9448581287

Gulbarga

47

Salimath V S

9449891543

Gulbarga

48

Vagadurgi B N

9880643767

Bijapur

49

Rajputh C G

944814512

Bagalkot

50

Gujar M N

9448181240

Bagalkot

51

Desaigoudar S R

8861189022

Bagalkot

52

Kaveri Kuttappa

8105590348

Chitradurga

53

Veena Krishnamurthy

9845390448

B’lore

54

Aparna M V

9980160789

B’lore

55

Ganiger A A

9945272198

Bagalkot

56

Saraswathi S N

9980457599

GCP- B’lore

57

Geetha M B

9449807942

Kolar

58

Hebbar P M S

9964070619

B’lore – U

59

Patil S S

9448416155

Raichur

60

Vishwanath Reddy

9448650382

Raichur

61

Chidanand Murthy

9900820998

Gulbarga

62

Malathi

9845914286

Mandya

63

Swarna Gouri

9448071940

B’lore

64

Malathi sinha

9900580041

Gadag

65

Shankar Hiremath

9036676115

Dharwad

66

Amruth D Pastay

9449088988

Dharwad

67

Jagadeesh M S

9980426006

Chitradurga

68

Balbersin ?

9448181873

69

Bevoor M B

8123814726

Bagalkot

70

Parvatagouda

9481486606

PG- B’lore

71

Vanishree J M

9449124437

PG- B’lore

72

Ravishankar B

9845841592

B’lore

73

Syed Zahid H

9448770883

Mangalur

74

Vinay S Ambarkar

9448406714

Davanagere

75

Ganesh Kamath

9449501731

Shimoga

76

Sathish acharaya

9980127849

Shimoga

77

Kantharaj

9448319703

Shimoga

78

Hakeem

9448106761

Gadag

79

Raju shet

9448308911

Kolar

80

Sangamesh Kalahal

9449847852

NRHM B’lore

81

Eranna

9538129658

shimoga

Please follow and like us: