ಪೀಪಲ್ ವಿಥ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್


New L-M Applications Received



Sl.no:

Drs Name

Dist. name



1



Vijayadatta.V.

Mangasuli

Gadag



2



Chandrakanth.S. Nagasamudra

Chikkamagalore



3



Shahabuddin

B’lore



4



Shankaragouda.S.

Patil

Raichur



5



Srishyla patil

Gulbarga



6



Eranna

Shimoga



7



Shankargouda

Davanagere



8



Raju shet

Kolar



9



Dyavanagouda

Davanagere



10



Jeevithesh R N

Chitradurga



11



Geetha.S.K

Shimoga



12



Kumarsagar

Shimoga



13



Shilendra

Chikkamagalore



14



Basavarajaiah.C.K

Chikkamagalore



15



Ratnashekar

Chikkamagalore



16



Srinivas naik.S

Chikkamagalore



17



Hemanth Kumar.G.N

Chikkamagalore

18



Pramila S

Chikkamagalore

19



Rajanna.B

Chikkamagalore

20



Ajiyhanath indra

Chikkamagalore

21



Vijayakumar DS

Chikkamagalore

22



Ramanand Thakre

Chikkamagalore

23



Geetha. S

Chikkamagalore

24



Vivekanand Biradar

Chikkamagalore

25



Kavitha

Chikkamagalore

26



Nalini

Chikkamagalore

27



Parashuram.L.Devaragudda

Chikkamagalore

28



Chethana SS

Chikkamagalore

29



Anupama.D.K

Chikkamagalore

30



Gowtham.L.R

Chikkamagalore

31



Somashekar.J.

Rathod

Chikkamagalore

32



Basavaraj Talwar

Chikkamagalore

33



Virupakshappa.S

Chikkamagalore

34



Shobha.N.Kadur

Chikkamagalore

35



Lavanya.L.M

Chikkamagalore

36



Aravind.M.N

Chikkamagalore



37



Ganesh Bhat

Chikkamagalore



38



Raviraj.D.B

Chikkamagalore



39



Onkarappa.A.S

Chikkamagalore



40



Ravindra.S.C

Chikkamagalore



41



Mallesh.R. Doddaguni

Chikkamagalore



42



Sujatha konnur

Hassan



43



Dhanjaya K

Hassan



44



Latha RH

Hassan



45



Veenalatha .A

Hassan



46



Parimala.P

Hassan



47



Ravivdra GS

Hassan



48



Naveeda parvin

Hassan



49



Raghavendra acharya

Hassan



50



Ganesh kamath

Shimoga



51



Pathanjali

Shimoga



52



Kantharaj TM

Shimoga



53



Suparna

Kolar



54



Rangappa

Kolar



55



Geetha MB

Kolar



56



Salma zabeen

Kolar



57



mahalingappa

Shimoga



58



Mahesh

Shimoga



59



Allauddin Nadaf

Shimoga



60



Rameezabegam

Shimoga



61



Muralidhar S T

Shimoga



62



Harsha putraya

Shimoga



63



Vijayvani hedge

Shimoga



64



Veena karanth

Shimoga



65



Shilpa S T

Shimoga



66



Jabber khan honnali

Shimoga



67



Muttappa M Managuli

Bijapura



68



Devadas

Mangalore



69



Shama Rao

Mangalore



70



Sahana Panduranga

Mangalore



71



Mohammad Ashfaque Hussain

Mangalore



72



Shobarani

Mangalore



73



Sahana K

Mangalore



74



Syed Zahid Hossain

Mangalore



75



Muralidhar Ashrit

Mangalore



76



Manikarnika

Mangalore



77



Ragavendra .S



Shimoga



78





Satyanarayana.B.N.



Shimoga



79



Divyajyothi



Shimoga



80





Pushpalatha Raikar



Shimoga



81









82









83









84









85









86









87









88









89









90









91









































Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *