Pls Help us to Update your Dist Ayush Officers & Executives Names & Nos

KGAMOA Districtwise Executives
Districtwise Officers
Dist President
Contact No:
Dist. Secretary
 Dist Treasurer
Bangalore Division:-
1.
Bangalore Rural
2.
Bangalore Urban
3.
Kolara
M BGeetha
9449807942
4.
Mandya
5.
Tumkur
6.
Davanagere
7.
Chitradurga
8.
Shimoga
Mysore Division:-
9.
Mysore,
10.
Chamarajanagar
11.
Hasan
12.
Kodagu
13.
Dakshina kannada
14.
Chkkmagalore-
15.
Chikkaballapur
16.
Udupi
17.
Ramanagar
Belagam Division
18.
Bijapur
R S Patil
9740315202
19.
Bagalkote
20.
Belagam
21.
Gadag
22.
Dharwad
23.
Haveri
24.
Karwara(U.K)
Gulbarga Division
25.
Gulbarga
26.
Bidar
27.
Raichur
 Shankargouda S Patil
9448416155
 Basavaraj D
9448220378
 S I Husaini
9448303325
28.
Koppal
29.
Bellary
30.
Yadagiri
Sajjan
9448651235

AYUSH Dept. Officers contact Nos:
Sl.no
Name & designation
Place
Contact No:
State Officers
1.
Sri .G.N. Sreekantaiah IFS Director
Directorate Bangalore
9449847855
2.
Dr. R. Saraswati- D. D.(Ay)
Directorate Bangalore
9449847819
3.
Dr. Shanthakumari-D. D.(H)
Directorate Bangalore
9449847811
4.
Dr. Rafia Begum -D. D (U)
Directorate Bangalore
9449847812
State Prog Officers (Divisionwise )
1.
Dr. Vijayalakshmi – P. O
Bangalore Divn
9449277959
2.
Dr. Laxminarayan Shenoy – P. O
Mysore Divn
9740660963
3.
Dr.
Gulburga Divn
4.
Belgaum Divn
5
Dr.Purushottam
 Ayush Grama Project
Districtwise Officers
Dist Ayush Officers name
Dist. Prog Coordinator name
Dr.Name
Contact No:
Dr.Name
Bangalore Division:-
1.
Bangalore Rural
Savitri.S.C
9449847810
???
2.
Bangalore Urban
—–”———-
Satyamurthy hebbar
9964070619
3.
Kolara
G.Yadrami
9449847817
M BGeetha
9449807942
4.
Mandya
Seetha Lakshmi
9449847822
5.
Tumkur
Honnatti
9449847816
Sanjeevmurthy
9900632530
6.
Davanagere
Nagarathna.S.R
9449847829
Vinayak Ambarkar
9448406714
7.
Chitradurga
 Venkataramaiah
9449847814
R N Jeevithesh
9448948663
8.
Shimoga
 Mohamad Husain
9449847813
Pathanjali
9901992607
Mysore Division:-
9.
Mysore,
9449847821
???
10.
Chamarajanagar
R.Rachaiah
9449847824
T K Dinesh
9449854801
11.
Hasan
Nanjaraj.C.B
9449847827
Ananth desai
9448185896
12.
Kodagu
Arethimmappa.
9449847823
Timmappa Shettigar
9946753277
13.
Dakshina kannada
Sadashivanand-
9449847825
Devadas
9448255093
14.
Chkkmagalore-
H.M. Kottriah
9449847826
Rajanna
9448658122
15.
Chikkaballapur
Honnatti.D. R
9449847818
Parashivamurthy
9591541360
16.
Udupi
Alakanada Rao
9449847828
Nagaraj Kavalagi
9008854489
17.
Ramanagar
Shivanand .S.H-
9449847820
Deepak prabhu
9980830132
Belagam Division
18.
Bijapur
Renuka.Y.Theradal
9449847831
R S Patil
9740315202
19.
Bagalkote
Sangamesh kalahal
9449847830
20.
Belagam
Anuradha
9449847815
Shankarling Rabakavi
9448946923
21.
Gadag
B.G.Patil
9449847835
MSUppin
9448746345
22.
Dharwad
Kabadi Ganesh
9449847833
M D Totad
9448860682
23.
Haveri
Vandana Galiavar
9449847834
Gurubasvraj Nidgundi
9448004378
24.
Karwara(U.K)
M. Ramachandra
9449847832
Jagadeesh Yazi
9448860682
Gulbarga Division
25.
Gulbarga
9449847836
Pradeep patil
9611500949
26.
Bidar
Hafiz Ahmed
9449847837
Rudraiah lonimath
9448205564
27.
Raichur
 Bheed
9449847838
Chandrashekar
9448910537
28.
Koppal
Valikar
9449847840
Sangamesh Kalahal
9480687963
29.
Bellary
Veeranagouda.G. Patil
9449847839
Kotresh
9448234106
30.
Yadagiri
???
Sajjan
9448651235
  
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *