“ದಿನ ದರ್ಶಿಕೆ – 2017” ಬಿಡುಗಡೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ  ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿದ “ದಿನ ದರ್ಶಿಕೆ – 2017” ನ್ನು⁠ ದಿನಾಂಕ 13-1-2017 ರಂದು ಆಯುಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ  ಶ್ರೀ. ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.  whatsapp-image-2017-01-13-at-10-10-52-pmwhatsapp-image-2017-01-13-at-10-10-16-pm

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *